logo
get the App

Givgive care

Z wypożyczonymi przedmiotami obchodzimy się ostrożnie, ale wypadki mogą się przydarzyć każdemu. Jeśli wynajmujesz z Givgive, pokrywamy 90% kosztów naprawy lub wszelkiego rodzaju szkody!

Za każdy wynajem objęty ochroną ubezpieczeniową, wypożyczający opłaca składkę ubezpieczeniową. W przypadku szkody, wypożyczając uiszcza opłatę manipulacyjną w wysokości 10%, ale nie więcej niż 100 EUR.

Jeśli przedmiot jest uszkodzony

Dla pożyczającego

  • Natychmiast zgłoś właścicielowi przedmiotu szkodę.
  • Zrób zdjęcia uszkodzenia i przebiegu szkody i prześlij je właścicielowi.
  • Poinformuj właściciela o dokładnym przebiegu szkody.

Dla właściciela

  • Natychmiast zgłoś szkodę do wsparcia Givgive i nie później niż 2 dni po zakończeniu okresu wynajmu.
  • Dla wypłaty upewnij się, że twój numer IBAN jest aktualny w ustawieniach.
  • Anuluj wszystkie zaplanowane wynajmy tego przedmiotu, które nie mogą zostać zrealizowane z powodu uszkodzenia.

Nasza ochrona ubezpieczeniowa