logo
get the App

Sprawdź swój wynik

Uczestnik, który zdobędzie maksymalną liczbę punktów, zajmuje 1. miejsce i otrzymuje nagrodę. Uczestnicy, którzy uzyskają dwa kolejne wyniki podzielą się 2. miejscem i otrzymają. Pozostałe nagrody są rozdzielane w kolejności malejącej według liczby zdobytych punktów.

Wyniki zostaną zaktualizowane o godzinie 10:00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC+1).

NazwaWynikNagroda
Name Surname1200Vacation
Name Surname1000Electric scooter
Name Surname980iPhone
Name Surname970Dyson
Name Surname860Earphones
Name Surname560Earphones
Name Surname400Backpack
Name Surname450Backpack
Name Surname400Backpack
Name Surname400Mug
Name Surname380Mug
Name Surname1000Mug

Jeśli Twojego imienia i nazwiska nie ma na liście, sprawdź swój wynik w aplikacji Givgive na stronie Portfela.